Terjemahan kitab ‘Amalul-Yaumi wal-Lailah karya Ibn Hajar al-‘Asqalaniy rahimahullah (w. 852 H) Diterjemahkan oleh: Dr. Andy Octavian Latief Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma ba’du: ...

Di antara wasiat Imam Malik rahimahullah yang sangat menyentuh bagi kita di era media sosial ini adalah perkataan beliau, المراء في العلم يقسِّي القلب ويورث الضغن. “Berdebat dalam masalah ilmu ...

Di antara permasalahan yang banyak diperdebatkan oleh kalangan penuntut ilmu dan kaum muslimin secara umum adalah mengenai hukum bermadzhab. Haruskah aku bermadzhab? Apakah bermadzhab itu adalah sesuatu yang terpuji atau ...

Imam an-Nawawiy rahimahullah berkata, وينبغي أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا، حضرا أو سفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم، إلا بقدر الضرورة، ...

بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang [أن التفسير نوعان] العلم: إما نقل مصدَّق، وإما استدلال محقَّق. وما سوى ذلك: فإما مزيَّف مردود، ...

Ada orang ngelantur menggunakan kaidah fikih “Maa laa yatimmul-waajib illaa bihi fahuwa waajib” untuk membenarkan tindakan membolehkan investasi miras. Kaidah ini berkata: Jika A itu wajib, dan A tidak bisa ...

Artikel Terbaru

Ada orang ngelantur menggunakan kaidah fikih “Maa laa yatimmul-waajib illaa bihi ...

Mentauhidkan Allah bermakna mengesakan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan-Nya. Di ...

Terjemahan kitab ‘Amalul-Yaumi wal-Lailah karya Ibn Hajar al-‘Asqalaniy rahimahullah (w. 852 ...

Di antara permasalahan yang banyak diperdebatkan oleh kalangan penuntut ilmu dan ...

Di antara wasiat yang diberikan oleh para ulama’ kepada para orang ...

Di antara wasiat Imam Malik rahimahullah yang sangat menyentuh bagi kita ...