Ada orang ngelantur menggunakan kaidah fikih “Maa laa yatimmul-waajib illaa bihi ...

Di antara permasalahan yang banyak diperdebatkan oleh kalangan penuntut ilmu dan ...

Definisi secara bahasa Dalam bahasa Arab, kata fikih bermakna paham. Misalnya, ...